Frederiksberg Boligfond og Privatbo

PrivatBo blev etableret tilbage i 1993 som et samarbejde mellem Frederiksberg Boligfond med 21 ejendomme og ca. 2.500 lejemål og 10 københavnske fonde med hver en ejendom og ligeledes 2.500 lejemål. Navnet var dengang KAB privat og udsprang fra KAB.

Senere skiftedes navn til PrivatBo, men det er stort set de samme 5.000 lejemål, der danner fundamentet for PrivatBo’s ejendomsadministration. Det er også stadig de 11 fonde, der ejer PrivatBo. Hvis man ønsker mere information om PrivatBo kan vi anbefale, at man kigger på deres hjemmeside: http://www.privatbo.dk/ 

Frederiksberg Boligfond stammer helt tilbage fra starten af dette århundrede, da en markant boligkrise efter 1. Verdenskrig tvang Frederiksberg Kommune til aktivt at gå ind i boligbyggeri og fra 1918 til 1930 byggede kommunen 25 ejendomme. I slutningen af 1920’erne var boligkrisen ligeså stillet klinget af. Det førte til forslaget om oprettelsen af Frederiksberg Boligselskab, som under fordelagtige økonomiske vilkår skulle købe kommunens 25 ejendomme til gengæld for som selvejende selskab at forvalte disse uden at ”tilstræbe erhvervsmæssig fortjeneste” og generelt for at tjene kommunens tarv. Frederiksberg Boligselskab blev stiftet 15. december 1930. I årene efter byggede Frederiksberg Boligselskab 3 ejendomme yderligere. 

Fra 1970’erne startede man en renovering af de fleste af ejendommene og i 1992 skiftede selskabet navn til Frederiksberg Boligfond og renoveringen fortsatte. I dag råder Frederiksberg Boligfond over 21 ejendomme. Mere kan læses på www.frederiksbergboligfond.dk

Kommentar indsat af beboerrepræsentationen den 21/2 2014

Sidste nyt om bestyrelsen i Frederiksberg Boligfond; Der er valgt 3 nye repræsentanter er udpeget af Frederiksbergs kommunalbestyrelse  til bestyrelsen i boligfonden. Det er:

Mere om dette senere.