Haverne

I 1920 vedtog man i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg højtideligt følgende: ’…foran bygningerne anlægges forhaver til brug for beboerne af de stuelejligheder, der har vinduer direkte til dem. Inden for bygningerne beplantes de smalle bælter mellem køkkentrapperne med lave buske, der gruses og resten af anlægget udlægges til nyttehaver’.

Forhaverne er der stadig og de er meget forskellige i stil og pasningsgrad. De udlejes sammen med de tilhørende stuelejligheder og der betales en særskilt haveleje for dem. Nyttehaverne har mere fået karakter af ’kolonihaver’ og man kan lade sig opskrive til at leje en have (men ventelisten er pt. ret lang).

De store arealer imellem boligkarreerne er udlagt som fællesareal i form af græsplæner, legepladser, opholdssteder mv.

De japanske kirsebærtræer stod oprindeligt på alle hjørner, men en del er gået ud og man har desværre ikke fået genplantet i tilstrækkeligt omfang. Når de blomstrer, er det et helt fantastisk syn, som det ses af mange billeder på denne hjemmeside.

I de sidste 20 år har beboerrepræsentationen tilskyndet pasningen af haverne ved en årlig præmiering af de flotteste haver og den pæneste altan. Det har ofte været svært at finde den flotteste have! Haveveranda