Lejlighederne

I alt er der 301 almindelige lejemål og 8 tidligere butiklejemål.

Fordelingen af de 301 lejemål er:

  • 73 stk. 2 værelses
  • 22 stk. 2 1/2 værelses
  • 166 stk. 3 værelses
  • 35 stk. 3 1/2 værelses
  • 5 stk. 4 værelses 

Alle lejligheder har eget bad (etableret ved en sammenlægning af det tidligere WC og spisekammer). Ejendommen har fjernvarme indlagt. På grund af bebyggelsens store frilufts arealer og de kun 2 etager er alle lejemål meget lyse.

Frederiksberg Boligfond forsøgte i 2011 at ‘luksusmodernisere’ nogle af lejlighederne, men beboerrepræsentationen gjorde indsigelse til huslejenævnet. Hvis man skal kunne ‘spekulationsrenovere’ kræver det, at vedligeholdelsesstandarden er opdateret. Huslejenævnet gav beboerepræsentationen ret i alle klagepunkter, så før vedligeholdelsen er bragt op til et ordentligt niveau, kan Boligfonden ikke gennemføre disse moderniseringer (som beboerne kalder ‘bondeforblænder’ renoveringer!)